Tisíce podpísaných nájomných zmlúv od založenia RoWe Services

Roman Weidinger

Tisíce podpísaných nájomných zmlúv od založenia RoWe Services

Pokiaľ ešte nepatríte medzi tých, ktorí využili naše služby, možno sa vám bude zdať prekvapujúce, že vyzdvihujeme počet podpísaných zmlúv. Áno, na prvý pohľad sú to len čísla, ale pre nás predstavujú oveľa viac. Sú odrazom rokov tvrdej práce, množstva spokojných klientov a úspešne vyriešených problémov.

Každá jedna z tisícov podpísaných zmlúv nám priniesla neoceniteľné skúsenosti a znalosti, ktoré sme získali pri riešení jednotlivých prenájmov. Každá podpísaná zmluva má svoj vlastný príbeh, ktorý klienti zverujú do našich rúk spolu so svojimi majetkami a našou prioritou je postarať sa o nich najlepším možným spôsobom.

Tisíce podpísaných (pod)nájomných zmlúv od založenia RoWe Services (r.2006) označujú nie len množstvo, ale aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti nadobudnuté z praxe.

Kvalitný servis potvrdzovaný kvantitou

Aj keď sa hovorí, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita, v našom prípade aj množstvo podpísaných nájomných zmlúv od začiatku pôsobenia RoWe Services na realitnom trhu potvrdzuje, že robiť realitné služby profesionálne a s nadštandardným servisom sa oplatí. Realitných kancelárií je na trhu stále viac, konkurencia každým rokom rastie. My však vieme, ako uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších.

Na slovenskom trhu sme v roku 2006 začínali ako priekopníci s novým trendom správy nehnuteľností v prenájme, ktorý bol v tej dobe málo známy. Kým sa tento trend rozšíril, v RoWe Services sme zbierali prvé skúsenosti a vychytávali nedostatky. Teraz disponujeme svojim vlastným informačným systémom vytvoreným na mieru, ktorý nám prijaté platby automaticky páruje, platbu zasiela prenajímateľovi, províziu automaticky zúčtuje a systémovo prenajímateľovi pošleme mesačné vyúčtovanie, ktoré zaraďujeme do účtovníctva pre zachovanie prehľadnosti a transparentnosti transakcie a ktoré si do účtovníctva zaraďuje aj prenajímateľ.

Počas rokov praxe sa nám potvrdilo, že je nutné poskytovať komplexné služby viazané na prenájom: vymaľovanie bytu po každom podnájomníkovi, ktoré vždy hradí končiaci podnájomník, pravidelné upratovanie 2 x ročne, alebo voliteľné upratovanie 2x mesačne s nákladom 60 €, ktorý si hradí podnájomca.

Aj keď nevedieme žiadne reklamné kampane pre nábor nových bytov, zaznamenávame narastajúci záujem majiteľov o využívanie našich služieb správy bytov pri prenájme. Služba property managementu si tak postupne získava pozornosť a dopyt, a to nie len zo strany prenajímateľov, ale aj od spokojných podnájomníkov. Prinášame zrozumiteľný a transparentný prístup k správe nehnuteľností, ktorý ocenia všetci naši klienti.

S každou zmluvou sa zlepšujeme

Pri každej novej podpísanej zmluve nadobúdame ďalšie skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré zapracovávame do všetkých častí našich služieb. Každý jednotlivý prípad nás učí identifikovať a minimalizovať potenciálne riziká spojené s prenájmom a prispieva k našej schopnosti poskytovať služby zrozumiteľnejšie, jednoduchšie, efektívnejšie a bezpečnejšie pre všetky strany.

Hodnoty, ktoré prevyšujú čísla…

Je bežné hodnotiť úspech podľa toho, koľko zmlúv sme uzavreli a podľa iných číselných ukazovateľov. Avšak, pre nás v RoWe Services, je ešte dôležitejšie monitorovať kvalitu transakcií, ktoré sprostredkúvame, a spokojnosť našich klientov. Sme hrdí na to, že máme možnosť spravovať momentálne viac ako 100 bytov.

Naša najväčšia odmena však spočíva v budovaní dlhodobých a harmonických vzťahov s našimi klientmi, ktorých vnímame ako jedinečné osobnosti. Pozitívne ohlasy a lojalita našich prenajímateľov i podnájomníkov sú pre nás tou najcennejšou spätnou väzbou. Naša misia nie je spravovať najviac nehnuteľností na trhu, ale chceme prinášať skutočné hodnoty, ktoré pozitívne ovplyvňujú životy našich klientov.

Pracujeme „v malom,“ myslíme „vo veľkom“

Hoci spravujeme sto bytov, stále ostávame malou realitnou kanceláriou s vysokými štandardmi kvality a širokým rozsahom služieb, ktoré ponúkame. Nemáme v tíme desiatky maklérov, ale máme malý, stály tím špecialistov, s ktorými neustále rozvíjame svoje profesionálne schopnosti.

Možno ste o nás ešte nepočuli, pretože neinvestujeme do falošnej bubliny marketingu, ktorý sa často snaží nahradiť skutočnú profesionalitu obsahom. Nevyužívame cookies, nevytvárame selfie s našimi maklérmi – pretože nemáme na to čas. Naša energia je zameraná na klientov, inovácie a optimalizáciu našich služieb.

Hlavnou prioritou je pre nás podrobná analýza rizík, ktoré priniesli rôzne globálne javy ako covid, vojna na Ukrajine, utečenecká kríza či individuálni neplatiči a hľadanie stratégií, ako im čeliť. Pracujeme na tom, aby sme sa stále zlepšovali a učili z rokov praxe a skúseností.

Aj preto všetci naši noví podnájomníci spisujú podnájomnú zmluvu formou notárskej zápisnice, obsahujúcej exekučný titul na vypratanie v prípade ukončenia nájmu a na možné vzniknuté nedoplatky na nájomnom a službách súvisiacich s nájmom.

Tajomstvo úspechu

Za každým úspechom v našej práci stoja roky cenných skúseností, ale predovšetkým nekonečná vytrvalosť v tom, aby sme robili to, čo vieme na najvyššej úrovni. Neustále sa zdokonaľujeme, a to vďaka našim klientom, ktorí nám svojimi nápadmi a spätnou väzbou pomáhajú pokračovať v našej ceste. Pre nás je spoľahlivosť a dôvera prioritou, ktoré nám pomáhajú budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s našimi klientmi.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o našich činnostiach a o tom, ako ich uskutočňujeme, nájdete viac informácií v našich ďalších článkoch, v ktorých podrobne popisujeme jednotlivé služby a procesy, ktorými prebieha spolupráca s klientmi v praxi.

Text: Ľudmila Palečko, Roman Weidinger (tento text nebol vygenerovaný AI).

 

Viac o službe property management nájdete na tomto linku. Roman Weidinger 

Roman Weidinger - podpis
Roman Weidinger

RoWe Services

Viac informácií sa dozviete vo videu:

Pozrite si prezentáciu.

Správa bytu v krátkodobom alebo dlhodobom prenájme. Zoznámte sa so službou PROPERTY
MANAGEMENT. Všetko prehľadne na jednom mieste.

Porovnaj ponuky

Porovnať