Prehľad dokumentov

Vzory zmlúv a dokumentov

Ak sa zaujímate o naše služby, môžete sa vopred oboznámiť s obsahom zmlúv a dokumentov, ktoré sú pri prenajímaní nehnuteľnosti potrebné. Nižšie nájdete vzory zmlúv a dokumentov zoradené podľa jednotlivých kategórií klientov, ako aj všeobecné dokumenty týkajúce sa našej činnosti a právne informácie.

Zverejnené vzory sú len návrhmi zmlúv, a preto prosím vezmite na vedomie, že všetky relevantné požiadavky budú zapracované advokátom, alebo oprávnenou osobou pred uzatvorením zmluvy a to podľa zákona. 

...pre všetky kategórie klientov...

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Nižšie nájdete dokumenty s bližšími informáciami týkajúcimi sa našej činnosti, vrátane všeobecných obchodných podmienok, aktuálneho cenníka našich služieb a výpisu z obchodného registra.

...prostredníctvom služby PROPERTY MANAGEMENT...

Vzory zmlúv pre prenajímateľov

Oboznámte sa s obsahom návrhu zmluvy určenej pre majiteľov nehnuteľností, ktorí sa rozhodli využiť naše služby. Pre vyššiu efektívnosť pri zapracovaní vašich požiadaviek pri uzatvorení zmluvy, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár, prostredníctvom ktorého nám poskytnete podklady potrebné k vytvoreniu zmluvnej dokumentácie.

...k nahliadnutiu ešte pred zložením rezervačného poplatku...

Vzory zmlúv pre podnájomcov

Zaujala vás ponuka nehnuteľností na prenájom? Oboznámte sa vopred s postupom rezervácie nehnuteľnosti, podnájomnou zmluvou a ďalšími dokumentmi, ešte predtým, než zložíte rezervačný poplatok.

...vyžadované zákonom...

PRÁVNE INFORMÁCIE

Nižšie nájdete dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov, reklamácie či odstúpenia od zmluvy, ktoré sú generované automaticky pri vyplnení objednávkového formulára.

Zmluvy pripravené advokátskou kanceláriou

S nami máte pri uzatvorení zmluvy záruku, že každá zmluva spĺňa všetky aktuálne zákonné náležitosti. Všetky zmluvy pre nás pripravujú skúsené advokátske kancelárie, s ktorými roky spolupracujeme. Podnájomná zmluva je vypracovaná notárom formou notárskej zápisnice s exekučným titulom.

Porovnaj ponuky

Porovnať