Zoznámte sa so službou property management.

Dávno sú preč časy, keď prenajímateľovi stačilo publikovať inzerát a nehnuteľnosť si prenajal bez asistencie makléra či realitky. V poslednom čase mi viacerí prenajímatelia hovoria, koľko zažili nervov a stresov, keď si prenájom riešili po vlastnej línii. Z rozhovorov sa dozvedám, že im roky trvalo, kým v nich dozrelo rozhodnutie neriešiť prenájom na vlastnú päsť, ale obrátiť sa na profesionálov, ktorí s tým dennodenne pracujú. Niektorí prenajímatelia k nám prišli neskoro a boli natoľko sklamaní z prenajímania, že rezignovali a nehnuteľnosť sme predali. Ale pri veľkej väčšine sme po spoločnom rozhovore prišli na to, že tomu ešte dáme šancu. V byte sme urobili zmeny (niekedy aj stavebné, priečky a pod.) a spoločnými silami sme znovu naštartovali prenajímanie. Spolupráca nám preto roky úspešne funguje. Pozrite si referencie prenajímateľov a skontaktujte sa s nimi. TU►

 

 

Recenzie1 RoWe Services, spol. s r.o.

Prenájmom sa aktívne venujem od roku 2004 a rozhodol som sa napísať tento článok formou najčastejšie kladených otázok, ktoré od vás – prenajímateľov dostávam. Preto pôjdem hneď k veci a uvediem 6 hlavných dôvodov, prečo uskutočňovať prenájom v spolupráci s nami, a nie s obyčajnou realitnou kanceláriou.

(1) Nájomnú zmluvu máte podpísanú s nami

Chráňte sa! Nájomnú zmluvu máte podpísanú s RoWe Services a my s finálnym klientom uzatvárame zmluvu o podnájme. S nami v role nájomcu ste vždy chránení! V prípade vzniknutého problému si ubytovaný nemôže uplatňovať žiadne ochranné ustanovenia, pretože tie najdôležitejšie (napr. strpenie neplatenia nájmu v prípade preukázania v hmotnej núdzi, ochranná výpovedná lehota a iné) sa v režime podnájomnej zmluvy nedajú uplatniť. Ak rozmýšľate, že svoju nehnuteľnosť zveríte firme, nezabudnite na túto našu bezkonkurenčnú výhodu, pretože sme jedna z mála firiem, ktoré tento typ zmluvného vzťahu od roku 2006 poskytujú, a to je dôvod, prečo nie sme iba obyčajná realitná kancelária. A ani nechceme byť. Pozrite si zmluvnú dokumentáciu určenú prenajímateľom. TU►

sken0001 RoWe Services, spol. s r.o.
sken0002 e1635678728406 RoWe Services, spol. s r.o.

(2) Na obhliadky nechodíme s hocikým

Už dávno nefunguje hľadanie vhodného záujemcu publikovaním inzerátu na realitných portáloch. Písal sa rok 2008, keď sa tento trend skončil. Záujemcovia sa presunuli do prostredia sociálnych sietí a pre nás sa tiež začala nová etapa identifikácie skutočných záujemcov na rozdiel od tých, ktorí si chcú iba písať. Chvíľu nám trvalo, kým sme našli systém, prostredníctvom ktorého odlišujeme skutočný záujem od toho bezvýznamného. Odvtedy sme naše obhliadky podmienili registráciou – online systémom, ktorý neustále vyvíjame, inovujeme a v súčasnosti je prepojený na overenie údajov v registri exekúcií, black listu. Tento nástroj nám od samého začiatku priniesol to, na čo bol určený. Selektovať obhliadky a vedieť o záujemcovi všetko ešte pred ich vykonaním. Sú medzi nimi aj takí, ktorí sa na obhliadku nedostanú, lebo ju zamietneme. Pozrite si vzor registrácie záujemcu o obhliadku. TU►

(3) Inzerujeme trendovo. Nehnuteľnosť ponúkame osvedčeným firmám, personálnym agentúram, veľvyslanectvám a klientom z našej internej databázy

Naša cieľová skupina záujemcov o prenájom nesedí pri internete, pretože na to nemá čas. S portfóliom voľných bytov kontaktujeme personálne agentúry, firemných klientov, veľvyslanectvá. Bežných záujemcov, ktorí hľadajú bývanie, monitorujeme prostredníctvom robota, ktorý v spolupráci s internou databázou automaticky ponúkne nehnuteľnosť, ktorú vedieme ako aktuálnu. Históriu záujemcov o bývanie poznáme, pretože ich dopyty evidujeme v našej internej databáze, ktoré tvoríme od roku 2008 a máme v nej takmer 50-tisíc relevantných záznamov. Pozrite si náš Facebook page, kde máme viac ako 5500 likes väčšinou vás, našich klientov. TU►

Facebook RoWe Services, spol. s r.o.
Vyuctovanie foto e1635416270338 RoWe Services, spol. s r.o.

(4) Transparentné zúčtovanie prijatej platby a vyúčtovanie provízie

Z času na čas som od prenajímateľov dostával otázku typu: „Čo keď byt prenajmete za 800 eur a mne dáte iba 600 eur? Akú mám istotu, že všetko bude transparentné a budete si účtovať  iba dohodnutú províziu a nič navyše?“

Tejto opodstatnenej obave sme rozumeli a spolu s firmami, ktoré nám zabezpečujú platobný styk, účtovníctvo a databázu, sme vytvorili zjednodušený doklad „Property management – mesačné vyúčtovanie“, z ktorého je jasný popis celej transakcie vrátane účtovných zápisov. Tento doklad automaticky systémovo zasielame v deň prijatia a spracovania platby od podnájomníka a je evidovaný v našom účtovníctve, čiže žiadne platby navyše (ktoré nie sú zmluvne dohodnuté), nemôžeme účtovať v súlade s našou účtovnou osnovou.

Všetky naše zmluvy sú v elektronickej podobe a prenajímateľ k nim má prístup 24 hodín/7dní v týždni prostredníctvom klientskej zóny a priebežne si môže monitorovať  aktuálny zmluvný vzťah s podnájomníkom.

My vieme, že iba férový prístup a špičkový servis majú trvalú hodnotu, preto sme tento kontrolný výkaz implementovali a tým jasne a transparentne predídeme vyššie uvedenej obave prenajímateľov.

(5) Poistenie bytu

S poistnými udalosťami máme bohaté skúsenosti, preto majú všetci naši podnájomníci uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku vlastníka, podnájomcu, ostatných vlastníkov a spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ako aj škody spôsobené priamo alebo nepriamo z nedbanlivosti alebo neúmyselne. Tým chránime majetok prenajímateľa.

Samozrejme, aj prenajímateľovi odporúčame urobiť aktualizáciu a modifikáciu poistnej zmluvy, a to najmä podľa skutočnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti a požiadaviek, ktoré sa každý rok menia. Túto modifikáciu odporúčame vykonať aspoň jedenkrát za dva roky u nášho certifikovaného poisťovacieho poradcu, ktorý presne pozná naše požiadavky na poistenie nehnuteľnosti.

Apropos: ak si poistnú zmluvu urobíte podľa našich inštrukcii a nastane poistná udalosť (napr. únik vody, vysťahovanie podnájomníka, sušenie, odstraňovanie poistnej udalosti, 3 – 4 mesiace), tak podľa našich odporúčaní máte poistenú aj stratu nájmu. Poisťovňa bude ušlé nájomné hradiť až do úplného ukončenia poistnej udalosti. O takejto možnosti vie minimum prenajímateľov.

(6) Pravidelná kontrola stavu bytu

V rámci našej servisnej provízie vykonávame dvakrát ročne kontroly nehnuteľnosti. Ak počas nej zistíme nadmerné opotrebenie, zväčša bez predchádzajúceho upozornenia zmluvu vypovieme. Nie sme z toho nadšení, ale občas sa nám to stane. Prenajímateľ žiadne zvýšené náklady nehradí, celý tento proces je v našej réžii, vrátane nájdenie nového podnájomníka.

V tomto článku určenom prenajímateľom som sa snažil v skratke predstaviť všetky najdôležitejšie činnosti, ktoré zabezpečujeme na to, aby nám prenájom fungoval hladko, bez problémov. 

Služba property management – správa bytu pri prenájme je určená bežnému prenajímateľovi, ktorého láka stabilný a pravidelný príjem z prenájmu. Pritom myslí dopredu a chce v procese realizácie minimalizovať možné riziká a starosti súvisiace s podnájmom, pretože vie, že v tejto oblasti nie je zdatný alebo nemá čas.

Naše služby od začiatku využívajú investiční klienti s viacerými bytmi alebo prenajímatelia, ktorí žijú v zahraničí a vedia, že náklady na službu im niekoľkonásobne prevýšili zisky z toho, že nehnuteľnosť majú prenajatú 365 dní v roku, bez pauzy.

Taktiež máme v portfóliu developerov, ktorí vedia, že suma provízie, ktorú investujú do nášho servisu, je neporovnateľná so sumou, ktorú by museli investovať do svojej činnosti, ak by prenájmy v novostavbách spravovali sami.

Ak stále rozmýšľate, či si prenájom realizovať sami alebo s nami, prečítajte si zmluvnú dokumentáciu a presvedčte sa, že naše zmluvy sú priateľské, bez zmluvných pokút a sankcií.
Práve naopak! Noví klienti od nás na začiatku spolupráce získajú BONUS vo forme neúčtovania servisnej provízie po dobu troch mesiacov. Preto neváhajte a skontaktujte sa s nami.

Prenájmom sa aktívne venujeme od roku 2004, všetky naše vedomosti, skúsenosti, zručnosti implementujeme do každého nového zmluvného vzťahu. 

Autor článku: Roman Weidinger, konateľ RoWe Services, spol. s r.o.

Property management vo videoupútavke

Porovnaj ponuky

Porovnať