PREČO prevádzať elektrinu a plyn na nájomníka

Roman Weidinger

Obdobie, kedy káblovú televíziu a internet hradil prenajímateľ, je dávno preč. Aj napriek tomu sa ma pýtate, či elektrinu a plyn prevádzať na podnájomníka alebo nie. Už pri položení otázky častokrát počujem v hlase obavu – a je to v poriadku, pretože aj tento úkon musí byť zrealizovaný správne.

V článku sa dozviete:

  • prečo energie prevádzame iba do SPP, a. s.
  • ako prenajímateľov chránime počas celého zmluvného vzťahu
  • kto hradí vzniknuté nedoplatky na odbernom mieste
  • kto je zodpovedný v prípade poškodenia meracieho zariadenia
  • ako funguje platenie koncesionárskeho poplatku RTVS v praxi
  • ako správne nastaviť zálohové platby

MY v property managemente prevádzame energie na podnájomníka

Presne tak, ako si podnájomník platí internet a televíziu, platí elektrinu aj plyn. Sadzbu a mesačnú splátku mu poradíme z praxe. Správnym nastavením dodávateľa energií a zálohových platieb si prenajímateľ môže užívať nových podnájomníkov bez stresu a nemusí sa obývať v akej sume dostane nedoplatok a či na jeho úhradu bude postačovať kaucia. My všetky energie (okrem platby pre správcu) prepisujeme na podnájomníka vyše 10 rokov.

AKO TO FUNGUJE?

Základný princíp je obe komodity (plyn aj elektrinu) mať poskytované dodávateľom SPP, a. s.

Iba u tohto dodávateľa odporúčame zrealizovať prevod zmluvy na podnájomníka.

Prečo prevádzame energie na užívateľa?

»Pretože odpadá akýkoľvek pocit nedôvery a podozrenia

že prenajímateľ „zarába aj na zálohových platbách“- citujem častý argument nájomníkov, s ktorým sa v praxi stretávame. A môžem potvrdiť, že je často opodstatnený. Nejedenkrát sme riešili prenajímateľov, ktorí si preplatky nechávali a nedoplatky vymáhali.

»Pretože je celý proces zúčtovania transparentný

Dôležité je uvedomiť si, že prepisom energií na podnájomníka je zmluvným partnerom ten, kto byt užíva, čiže podnájomník, nie prenajímateľ. V praxi to znamená, že všetky dlhy, ktoré vzniknú, si bude dodávateľ SPP, a. s. vymáhať od podnájomníka. Majiteľ bytu sa o nič nestará. Je to ten istý systém poskytovanej služby ako u operátora.

Nebojte sa…

…služba Property management Bratislava je koncipovaná tak, že ak by sa čokoľvek pokazilo, vieme do toho vstúpiť a meracie zariadenie (odberné miesto) prevedieme naspäť na prenajímateľa s nulovým saldom, čiže bez dlhu, bez sankcií, bez pripájacích poplatkov.

2 PRÍKLADY Z PRAXE A O ČOM BY STE MALI VEDIEŤ

»1.« Poškodenia meracieho zariadenia je mimo pokút prenajímateľa

Od nášho vzniku (r. 2006) sme riešili tri pokuty, ktoré udelia distribučná spoločnosť za poškodenie meracieho zariadenia (napr. poškodenie, strata plomby a iné). Tá najvyššia pokuta bola v sume 7.000,- €, ktorú musel prenajímateľ zaplatiť a pritom nič nepoškodil. Hrozné, však? Na druhej strane  tento prenajímateľ nás veľa naučil a v RoWe Services – Property management sme našli spôsob AKO previesť energie na toho, kto ich užíva.

»2.« Prepisom elektrickej energie zaniká prenajímateľovi povinnosť duplicitného platenia koncesionárskeho poplatku RTVS.

Zákon známy aj ako „zástrčkový zákon“ mnoho vlastníkov prehliada, resp. má ho mylne vysvetlený.

Príklad z praxe:

Ak má prenajímateľ tri byty, ktoré prenajíma (a nezrealizoval si zlúčenie poplatku do jedného alebo nie je oslobodený, resp. vylúčený z platieb) je povinný platiť koncesionársky poplatok za všetky byty.

Koncesionár RTVS príde na to tak, že distribučné spoločnosti elektrickej energie poskytujú údaje odberných miest -EIC kódy, na základe ktorého Odbor výberu úhrad RTVS má presný zoznam ľudí, ktorí sú povinní platiť koncesionársky poplatok.

Riešili sme niekoľko klientov, ktorí o uvedenej povinnosti nevedeli, čiže neboli prihlásení a zistili to až po obdržaní zásielky od exekútora. Dlh za roky neplatenia museli uhradiť vrátane úrokov a poplatkov pre exekútora.

Náš TIP

Ak predsa len váhate a nechcete previesť elektrinu a plyn na podnájomníka – je to v poriadku, myslíme aj na prenajímateľov, ktorí sú konzervatívni a chcú mať všetko „pod kontrolou“.

Moje rady majú iba odporúčací charakter a nevylučuje to spoluprácu s nami. V tomto prípade na začiatku zmluvného vzťahu urobíme zlúčenie koncesionárskeho poplatku do jedného a tým predchádzame akýmkoľvek zvýšeným nákladov pri správe bytu pri prenájme.

Záverom:

U nás pri prenájme sa o nič nestaráte, všetko robíme na základe splnomocnenia. Prenajímateľ ani podnájomca nemajú žiadne stresy s vypĺňaním tlačív, osobnými návštevami dodávateľov a pod.
Verím, že týmto článkom som vám poskytol zrozumiteľné a podnetné informácie, ako správne nastaviť odber energií u dodávateľa a tým sa chrániť a podnájomníkovi poskytovať transparentnosť hneď od prvej chvíle užívania nehnuteľnosti.

Autor článku: Roman Weidinger, konateľ RoWe Services, spol. s r.o.

Viac o službe property management nájdete na tomto linku. Roman Weidinger 

Roman Weidinger - podpis
Roman Weidinger

RoWe Services

Viac informácií sa dozviete vo videu:

Pozrite si prezentáciu.

Správa bytu v krátkodobom alebo dlhodobom prenájme. Zoznámte sa so službou PROPERTY
MANAGEMENT. Všetko prehľadne na jednom mieste.

Porovnaj ponuky

Porovnať