Odpovedáme na najčastejšie otázky prenajímateľa

Roman Weidinger

 Odpovedáme na najčastejšie otázky prenajímateľa

V dnešnom článku sa pozrieme na najčastejšie otázky prenajímateľov, s ktorými sa stretávame. Ak hľadáte podrobnejšie vysvetlenie, čo naše služby zahŕňajú, ako naša spolupráca funguje, zaujímajú vás výhody našich služieb alebo podmienky uzatvorenia zmluvného vzťahu, ste tu správne.

Čo predstavuje PROPERTY MANAGEMENT?

PROPERTY MANAGEMENT je službou od RoWe Services, ktorá zahŕňa komplexný servis pre prenajímateľov pri prenájme. Nejde len o sprostredkovanie prenájmu, na ktoré sú prenajímatelia využívajúci služby realitných kancelárií väčšinou zvyknutí.

 

Property Management zahŕňa komplexný balík služieb, s ktorými si môžete užívať výhody z prenájmu takmer bez starostí a s minimálnym rizikom. Pokrýva všetko od prípravy nehnuteľnosti do ponuky, cez profesionálne pripravenú a prezentovanú inzerciu, hľadanie a preverenie potenciálneho podnájomníka, prípravu podnájomnej zmluvy s exekučným titulom a pokračuje správou bytu pri prenájme. A práve správa bytu pri prenájme je nadštandardom v porovnaní s konkurenciou, ktorý v RoWe Services ponúkame.

Správa bytu pri prenájme znamená pre prenajímateľa úplné odovzdanie zodpovednosti za prenajatú nehnuteľnosť na RoWe Services. Preto sa staráme o všetky povinnosti súvisiace s prenájmom, vrátane spracovania podkladov na účtovanie, vystavovania faktúr za prenájom, upomienok a spracovania platieb pri servise a údržbe nehnuteľnosti. Pravidelne monitorujeme stav nehnuteľnosti, upratujeme ju a riešime drobné opravy a údržbu, zabezpečujeme účasť na bytovej schôdzi a odpočty meračov. Pre podnájomníka sme k dispozícii ako kontaktná osoba, a tak sa prenajímateľ vyhne akýmkoľvek starostiam s prenájmom.

Aké výhody poskytuje?

Už sme si objasnili, čo znamená Property Management. Nepochybne vás ale bude zaujímať, aké výhody prenajímateľom poskytuje. Pozrime sa bližšie nato, čo môžete získať, ak sa pridáte k našim klientom:

  • Prenájom 365 dní v roku – zabezpečíme, aby vaša nehnuteľnosť bola prenajatá stabilne a plynulo, ak podnájomník skončí predčasne, nájdeme vám nového, priemerná dĺžka trvania nájmu v našej správe je 3 a pol roka.
  • Bezstarostný prenájom – neriešite komu, kedy a za koľko byt či dom prenajmete, my to vybavíme za vás, správa prenájmu vám zaručí aj to, že nemusíte riešiť operatívne záležitosti s podnájomníkom.
  • Nízka miera rizika – za roky praxe sme nazbierali množstvo užitočných poznatkov a tie sme využili na vytvorenie systému, ktorý nám pomáha výrazne znižovať riziká spojené s prenájmom. Vieme napríklad dôsledne preveriť potenciálneho podnájomníka, nemusíte sa obávať ani novodobého bezdomovca, ktorého z bytu nemožno vysťahovať.
  • Personalizácia – aj my sa prispôsobujeme trendom, a preto naše služby vyskladáme podľa vašich individuálnych potrieb. V ponuke máme aj doplnkové služby ako upratovanie či vymaľovanie nehnuteľnosti.
  • Profesionalita – od inzercie, cez obhliadky, prípravu zmluvy až po správu prenájmu máme k dispozícii tím skúsených odborníkov v každej oblasti, ktorí vám zaručia ten najlepší servis.

Kedy a za akých podmienok môžeme začať spoluprácu?

Môžete sa na nás obrátiť v akejkoľvek fáze prenájmu, avšak ideálne je, ak máte voľnú nehnuteľnosť či končiaceho podnájomníka a nadviažete s nami kontakt ešte pred zverejnením inzercie. Spolupráca je možná aj vtedy, ak ste si našli podnájomníka sami či cez inú realitnú agentúru, my však pre maximálne bezpečie podnájomníka v našom systéme preveríme. Pokiaľ sa objaví závažná prekážka, napríklad je evidovaný na black liste alebo má dlhy, ktoré nespláca v registri exekúcií, nájdeme vám vhodnejšieho podnájomníka. Ak prejde vami nájdený záujemca naším systémom, sprostredkovateľskú províziu nám v takom prípade neplatíte.

Ako môžem službu Property Management získať?

Jednoducho. Zavolajte nám alebo napíšte prostredníctvom a my sa vám ozveme s ďalšími inštrukciami a informáciami. Celá komunikácia až po uzavretie zmluvy navyše môže prebiehať na diaľku, online a nemusíte strácať čas osobnými stretnutiami. Až po podpis zmluvy digitálnym podpisom vieme zabezpečiť všetko bez osobného stretnutia.

Kto je vlastne zmluvný partner? Spoločnosť alebo podnájomca?

Jedinečnosť našich služieb spočíva práve v tom, že zastupujeme vás prenajímateľov vo všetkých činnostiach a povinnostiach spojených s prenájmom. Na základe mandátnej zmluvy  prevezmeme starosti za vás, my vystupujeme ako prenajímateľ a podnájomca uzatvára podnájomnú zmluvu s nami. Vy máte samozrejme záruku, že dohodnutá suma nájomného vám je vyplácaná na váš účet. Aby sme zachovali transparentnosť, máte prístup nielen k svojim zmluvám, ale samozrejme aj k podnájomnej zmluve.

Ako funguje blokovací depozit (kaucia)?

Či už prenajímate prvý krát alebo ste skúsený prenajímateľ, určite ste sa s blokovacím depozitom (kauciou) už stretli. Ide o zákonom daný zabezpečovací prostriedok, preto ju od podnájomníkov požadujeme v sume jednomesačného nájmu. Tieto prostriedky sú uložené na účte prenajímateľa. Kaucia sa vypláca až po obdržaní ročného vyúčtovania energií, ktoré obdržíme od správcu a týmto postupom si zabezpečíte finančné krytie, na ktoré môžete v prípade nedoplatkov siahnuť.

Koľko ma budú vaše služby stáť?

V prípade, ak vám nájdeme podnájomcu my, platíte štandardne jednorazovú sprostredkovateľskú províziu vo výške jednomesačného nájomného a to až vtedy, keď uzatvoríme s vhodným záujemcom podnájomnú zmluvu. Spravidla províziu účtujeme automaticky z prvého nájomného, nie z kaucie. Ak si však sami nájdete podnájomníka, ktorý prejde naším preverením, túto províziu neplatíte.

Za správu prenájmu, ktorú vám ponúkame na mesačnej báze účtujeme servisný poplatok. Jeho výška závisí od veľkosti prenajímanej nehnuteľnosti. Pozrite si naše balíčky služieb. Najnižší poplatok je pri balíku PROPERTY M (garsónky a jednoizbové byty) vo výške  35 € mesačne, v prípade služby PROPERTY L  platíte poplatok 8,33 % z celkového mesačného nájomného a pri službe PROPERTY XL je to suma 99 € mesačne.

Je nutná osobná účasť na obhliadkach a stretnutie s podnájomníkmi?

Vôbec nie. Naopak ani ju neodporúčame. Sme profesionáli, a tak pri obhliadkach sledujeme obchodné záujmy, chceme vašu nehnuteľnosť zhodnotiť čo najlepšie. Osobná účasť by mohla narušiť jednanie s potenciálnym podnájomníkom. Celý prenájom môžete pokojne prenechať nám a my zabezpečíme aj kontakt a komunikáciou s podnájomníkmi počas trvania zmluvného vzťahu. Jednoducho s podnájomníkmi nemusíte ani prísť do kontaktu. Benefitom je to, že podnájomník žiadnym spôsobom nenarúša vaše súkromie.

Ako riešite špecifické požiadavky prenajímateľa?

Stretávame sa najmä s dvoma typmi požiadaviek – niektorí prenajímatelia nechcú v byte či dome deti, iní majú zas problém s akceptáciou domácich zvierat. Vyhovieme samozrejme každej takejto požiadavke. Avšak zo skúseností vieme potvrdiť, že v prípade rodín s deťmi sa nestretávame s nadmerným opotrebením nehnuteľnosti. Ak prenajímate väčší byt či rodinný dom a máte takúto požiadavku, je možné, že nájdenie podnájomníka potrvá dlhšie, nakoľko ide o typ nehnuteľnosti vyhľadávaný najmä rodinami s deťmi. V prípade takého prenájmu zaisťujeme jeho bezpečný priebeh podpisom zmluvy na 3 – 4 mesiace a dodatkom ju vždy predlžujeme. Prípadne si podmienky dohodneme formou notárskej zápisnice s exekučným titulom alebo zvýšenou kauciou.

Čo sa týka domácich zvierat máme s nimi dobré aj zlé skúsenosti. Štandardne preto neakceptujeme domáce zvieratá, vždy je to vecou individuálnej dohody, ktorá je podmienená súhlasom prenajímateľa. Overujeme si najprv, o aké zviera ide, chceme ho samozrejme aj vidieť, a keď máme detailné informácie, konzultujeme ich s prenajímateľom. Až na základe súhlasu prenajímateľa sa potom pustíme do ďalšieho jednania so záujemcom.

Čo ak sa moja nehnuteľnosť neprenajme?

Občas nastane aj takáto situácia. Je to len dôkazom toho, že sme skutočne dôslední vo výbere vhodného podnájomníka a preverujeme záujemcov viacerými spôsobmi. Chceme totiž vybrať kvalitne, aby sme vám zaručili stabilný prenájom. Z praxe vieme, kde sú najčastejšie problémy pri prenajímaní, preto vás na nich vieme upozorniť a podniknúť opatrenia, aby sme sa vyhli napríklad chybne stanovenej cene nájmu.

Od začiatku spolupráce ste oboznámení s marketingovým plánom prenájmu. Ak však ani do troch mesiacov od podpisu zmluvy nehnuteľnosť neprenajmeme, neplatíte nič a zmluvný vzťah automaticky zanikne.

Na akú dobu uzatváram s vami zmluvný vzťah? Možno ho ukončiť?

Sme flexibilní a tak mandátnu zmluvu nastavíme na také obdobie, ktoré vám vyhovuje. Štandardne uzatvárame zmluvu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou alebo na trvanie jedného roka s automatickým predlžovaním. Nájomnú zmluvu podpisujeme na dobu jedného roka a podnájomnú zmluvu uzatvárame na dobu minimálne jedného roka. Vďaka tomu máte o nehnuteľnosť po celý rok postarané. Zároveň máte istotu, že aspoň na rok máte stabilného podnájomcu.

Samozrejme, ak vám služba nevyhovuje, môžete ju ukončiť. Máme záujem o spokojných klientov, nie sme zástancami rôznych zmluvných pokút. Jediný poplatok, ktorý si nárokujeme je dohodnutá provízia, ktorú nám budete vyplácať do skončenia nami sprostredkovaného podnájmu.

Je možné počas prenájmu predať nehnuteľnosť?

Ako majiteľ nehnuteľnosti samozrejme máte právo predať ju kedykoľvek sa tak rozhodnete, riešime teda aj tieto situácie. Snažíme sa za každých okolností nájsť riešenie vyhovujúce pre vás aj podnájomníka. Môžeme robiť obhliadky aj počas trvania podnájomného vzťahu. Ďalšou možnosťou je ukončenie trvajúceho podnájomného vzťahu a následne byt predávame bez podnájomníkov. Vo výnimočnej situácii sa dá dohodnúť na predaji nehnuteľnosti aj s aktuálnym nájomným vzťahom.

Mám prístup k zmluvnej dokumentácii a ďalším dokumentom, ktoré sa týkajú prenájmu?

Áno, pre nás je to samozrejmosťou. Každý klient (prenajímateľ) má k dispozícii digitálnu knižnicu dokumentov, v ktorej si kedykoľvek vo svojom online konte (v službe OneDrive) vie prezrieť nielen zmluvy, ale aj vyúčtovania, platby nájomného, či iné dokumenty, ktoré sa jeho prenájmu týkajú. Našou prioritou je dôvera prenajímateľov, preto všetky informácie sprístupňujeme v zrozumiteľnej a jednoduchej forme. Ak máte nejasnosti týkajúce sa dokumentov, bez problémov vám všetko objasníme.

Ak ste v článku nenašli odpoveď na otázku týkajúcu sa Property Managementu, ktorá vás zaujíma, neváhajte nás kontaktovať a radi ju s vami preberieme telefonicky alebo e-mailom.

Text: Ľudmila Palečko (tento text nebol vygenerovaný AI)

 

Viac o službe property management nájdete na tomto linku. Roman Weidinger 

Roman Weidinger - podpis
Roman Weidinger

RoWe Services

Viac informácií sa dozviete vo videu:

Pozrite si prezentáciu.

Správa bytu v krátkodobom alebo dlhodobom prenájme. Zoznámte sa so službou PROPERTY
MANAGEMENT. Všetko prehľadne na jednom mieste.

Porovnaj ponuky

Porovnať